Shake It My Way - 10 - Tribute to Carmen - Shake It My Way with a Special Tribute to Carmen

00:30:26Added: 17.09.2021

Join Pablo “Papi” Hurtado for Shake It My Way as he pays tribute with a special cocktail for his dear friend, Carmen!